Tjänster

Dagens mediasamhälle kräver närvaro och ett fokuserat och strategiskt val inom vilket eller vilka områden som företaget eller organisationen ska synas. Plodder hjälper sina kunder att skapa en profil och buzz kring varumärket eller uttalad lansering. Detta sker genom strategiskt PR-arbete. Plodder ser det som en ynnest att få arbeta kreativt med varumärken i en spännande och inspirerande bransch. Plodder kan även projektleda samt ge rådgivning vid framtagning av hemsidor, plattformar för sociala medier, kommunikationsmaterial mm.

 
 
Projektledning
PR-strategi
Event